آیا روزی حداقل یک بار به رابطۀ جنسی فکر می کنید؟ بله / خیر & | بیماری

0 Comments

: روزی دست کم یه بار به رابطۀ جنسی فکر می کنین؟ بله / خیر

جواب درست “بله ” است، هر آدم سالم، چه زن و چه مرد، معمولا روزانه حد کم یه بار به مسائل جنسی فکر میکنه و این بیان کننده سالم بودن شما از دید جنسیه.

با امید به اینکه این سوال به شما کمک کنه تا بدونین، تفکر جنسی و در ادامه، تقویت انرژی جنسی، نه فقط بد نیس و نباید بخاطر اون خود رو سرزنش کنین، بلکه وسیله بسیار قدرتمندیه واسه قدرت بخشیدن به شما و کمک به برگردوندن شور و هیجان جنسی و آموختن به کار گیری این موتور پر قدرت در جهت تکامل و درک لحظات ناب آفرینش با رسیدن به وحدت و یکی شدن با شریک جسم و جون تون.

واسه ایجاد درکی بهتر از سلامت جنسی و تفکرات جنسی سالم، مجبور به مشخص کردن سه موضوع واقعیتای علمی، تابوهای اجتماعی و نقش ما به عنوان یه آدم در مورد تفکر و رابطه جنسی هستیم

 

بررسیا و تحقیقات علمی در مورد جنسیت و تفکرات جنسی

همۀ آدما دارای انرژی جنسی فوق العاده ای به عنوان یکی از احساسات لذت بخش زندگی هستن. شرط داشتن این لذت ،داشتن انرژی جنسی سالم و استفاده درست از اون هستش. مغز این انرژی رو کنترل می کنه. مغز آدم اولین عضویه که تحریک و به هیجان آوردن می شه و درباره مسائل جنسی به تفکر می پردازه. حال این سوال پیش میاد که بطور طبیعی زنان و مردان در طول روز چند بار به مسائل جنسی فکر می کنن؟

با در نظر گرفتن آخرین یافته های روانشناسان که در سایت healthnews  چاپ شده، زنان و مردان به سه مو ضوع خواب، غذا و رابطه جنسی و یا یعنی نیازای زیستی ابتدایی فکر می کنن و این وسط فکر کردن به مسایل جنسی یکی از مهمترین نگرانیای هر زن و مرده و دلیل اونم مانند هر موجود زنده دیگری ریشه در غریزه باقی موندن و تناسل و توالد داره که موضوعی غیر قابل انکاره، موضوعی که بر خلاف اهمیت اون معمولا ندیده گرفته می شه.

طبق بررسیای انجام شده تعداد دفعاتی که زنان و مردان به افکار جنسی می پردازن، بررسی شده و به یافته های جالبی دست پیدا کردن. یه جوون در طول روز چند بار به مسایل جنسی فکر میکنه، در این رابطه بین زنان و مردان کمی فرق هست. مردان نسبت به زنان، بسیار بیشتر به رابطه جنسی و حتی غذا خوردن فکر می کنن و تمایل بیشتری واسه اعلام اون و گزارش کردن این تمایلات طی تحقیقات علمی دارن.

پسرانی که تازه به دانشگاه راه پیدا کردن روزانه حدودا ۱۹ بار و دختران روزانه ۱۰ بار به داشتن رابطه جنسی و مسایل دور و بر اون فکر می کنن، این تعدد دفعات پرداختن مغز به موضوعات جنسی بدلیل حضور نزدیکتر و بیشتر دو جنس مخالف نزدیک یکدیگره که بدلیل حدوث یهویی این حضور، به طور کامل طبیعیه. با گذشت زمان این اعداد کم شده و اندازه میل جنسی زنان تا اوایل سی سالگی به اندازه میل جنسی مردان نزدیک می شه و در دهه چهارم زندگی، زنان با گذروندن فعالترین دوره فعالیت جنسی خود از دید فیزیولوژیکی، فعالترین دوره تفکر جنسی خود رو تجربه می کنن و تقریبا با مردان برابری می کنن.

طبق گزارشات کینسی (alfred Kinsey) در “رفتار جنسی در مردان”، ۵۴ درصد از مردها یه یا چندین بار در روز، به رابطه جنسی فکر میکنن، ۴۳ درصد از اونا چند بار در هفته به رابطه جنسی فکر میکنن و ۴ درصد اونا کمتر از یه بار در ماه به این موضوع فکر می کنن.

واسه یه زن هم طبیعی و لازمه که دست کم یه بار در روز به رابطۀ جنسی فکر کنه، چون به اون کمک می کنه که به خود بیاد و با خود و بدن خود رابطه مناسبی بر قرار کنه. اگه زنان در روز دقایقی رو به خود و زندگی جنسی شون اختصاص بدن، بیشتر به خود می رسن و نسبت به خود احساس بهتری پیدا می کنن .در نتیجه به شناخت درستی از خود و نیازای شون می رسن، خود رو خواستنی پیدا میکنن و انرژی جنسی اونا کم کم قدرت میگیره.  

 

تفکر و رابطه جنسی به عنوان یه تابو

تابوای اجتماعی در مورد روابط جنسی، باورهاییه که نه بدلیل دین و اعتقادات درست، که بدلیل خرافات و اعتقادات غلط، بوجود اومده و آدم رو تا مرحله یه حیوان سقوط داده، مثلا در جوامع جور واجور، مرد به عنوان یه موجود برتر ( نر طبیعی ) حق تفکر، صحبت و عمل در مورد مسایل جنسی رو داره و حتی در بعضی جوامع عقب افتاده و گاه ها پیشرفته حق برتری طلبی و به کار گیری زن و تجاوز به حقوق زن ( ماده طبیعی ) رو واسه خود قائله. بعضی وقتا این برتری طلبی در جوامعی مانند جوامع عقب افتاده افریقایی به شکل به کار گیری زور گویی و تجاوز جنسی به عنوان ابزاری واسه تحقیر یه قبیله و برتری یه قوم و قبیله بکار میره، حتی در جوامع پیشرفته ولی سنتی جنوب شرق آسیا هم، تجاوز جنسی به عنوان یه خطای کوچیک از طرف مرد ( جنس غالب) حساب می شه که با تنبیهی کوتاه باید از کنار اون رد شد و زن باید قربونی برتری طلبی مرد در رابطه جنسی و پذیرای اتفاقات افتاده باشه بدون حق اعتراض و تنبیه متجاوز به شرافت انسانی زنان. رفتار این جوامع نشون میده که تابوها در متن دنیای امروز به شکلای جور واجور خود رو نشون میدن، در جامعه ما هم تابو سکوت زنان در مورد مسایل جنسی به این صورت خود رو نشون میده که از زنان توقع نمی ره حتی در مورد مسائل جنسی فکر کنن چه برسه به اینکه صحبت کنن، این تابو طوری موجودیت جنسی زن رو رد کرده و یا یعنی دیگه، حتی جنبه طبیعی ( ماده بودن ) موجودی بنام زن رو زیر سوال می بره.

 

تفکر جنسی و جایگاه و نقش آدم در کنترل و هدایت اون

خدا در همه موجودات غریزه ای بنام غریزه جنسی به امانت گذاشته تا موجب توالد و تناسل و باقی موندن نسل هر موجود زنده ای باشه. این غریزه و یا به تعریف دیگه، خواست طبیعی ادامه باقی موندن در موجودات زنده، بسته به تکامل موجودات از گیاه، حیوان و آدم به شکلای جور واجور بوده و با تکامل از هر مرحله به مرحله بالاتر و تکامل خلقت هر موجود، بر کیفیت و ابعاد این رابطه واسه ادامه باقی موندن اضافه می شه.

در هر سه مرحله زندگی گیاهی، حیوونی و انسانی، مسئله ایجاد نسل در اثر جفت گیری ثابته. در هر دو مرحله حیوان و آدم، علاوه بر جفت گیری و تناسل، بحث غریزه و میل به رابطه جنسی نمایانگر می شه و در مرحله آدم تکامل یافته،  علاوه بر ایجاد نسل و میل ذاتی به طرف مقابل، عشق و محبت بین دو زوج و علاقه به رسیدن به یه وحدت روحی و جسمی لذت بخش، بالاترین درجه تکامل خلقت خدا رو نمایان می سازه.

پس لازمه بدونیم که پشت این تمایل جنسی، وظیفه بزرگی به وسیله خلقت رو دوش هر انسانی گذاشته شده که از توالد و تناسل شروع می شه و با غریزه و تمایل جنسی جنس نر و ماده ادامه پیدا میکنه و با عشق و علاقه منتهی به وحدت و اتحاد و هم آغوشی دو موجود شریف، به بالاترین درجه خود می رسه، که در برگیرنده تموم لذتای باقی موندن نسل، ارضای میل جنسی و آرامش روحی غیر قابل وصف حاصل از اتحاد دو وجود عاشق و دوستدار همه.

چیزی که در فوق بیان گردید مقدمه ای بود بر این که، اگه جواب شما به سوال مطرح شده بله بود، نه فقط نگران نباشین بلکه بدونین که از دید جنسی و خلقت و آفرینش خداوندی، نه فقط اشتباهی نکردین بلکه به طور کامل در راه تکاملی موجودات و مخلوقات زنده قدم ورداشته اید و چیزی که باید به اون اضافه کنین کیفیت روحی و عشق و علاقه ایه که، به این تفکر جنسی، تقدس و هویت انسانی میده.

و در این راه با رعایت دستورات بسیار آسون خدا و رعایت حرمتای انسانی، بالاترین درجه لذتی ( لذت جنسی همراه با آرامش روحی ) که خدا در وجود شما به امانت گذاشته، حاصل می شه.

 

تفکرات جنسی طبیعت شماس و کنترل و هدایت تفکرات جنسی، وظیفه انسانی شماس

اگه از جنبه فیزیولوژیکی به خلقت آدم بعنون یه حیوان ناطق نگاه کنیم، نگاه جنسی و غریزه و خواست جنسی حاصل از غرایز و هورمونای جریان یافته در وجود هر زن و مردی نه فقط بد نیس که نشون دهنده تکامل ساختار بدنی و فیزیولوژیک و طبیعت زن و مرد ( یا بعبارتی نر و مادگی طبیعت ) است و اگه هر زن و مردی بدون این خواستای ذاتی و تفکرات جنسی باشه، از دید طبیعی ( همونجوری که در طبیعت میبینیم ) دارای نقصان هستش.

ولی از جنبه انسانی و تکامل یافتگی زن و مرد ( در مقابل مرحله حیوونی نر و ماده )، چیزی که فرق بین آدم و حیوان رو میسازه، نداشتن میل و کشش و تمایل جنسی نیس، بلکه داشتن تفکر و میل جنسی و همراه با این میل ذاتی قوی،داشتن قدرت کنترل و هدایت درست این میل ذاتی به راه درست و درست اون و تجربه لذت بخش تر هم آغوشی دو زوج انسانی در کمال آرامش، و رسیدن به وحدت جسم و جون دو روح انسانیه.

منبع :

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *